l  
       
 

Nh� m�nh tr�n Net

Ch�o mừng c�c bạn đến thăm ng�i nh� ảo mới toanh của Thanh Phong v� Duy Anh. Từ nay, đ�y sẽ l� nơi lưu giữ những h�nh ảnh, những kỷ niệm tuổi thơ để ch�ng m�nh để chia sẻ với �ng b� n�i ngoại, c�c b�c, c�c c� ch�, c�c anh chị v� bạn b� khắp nơi.

N�o h�y l�m quen nhau t� nh�...

Thanh Phong tớ sinh năm 1999, gầy nhưng kh� l� cao. Tớ vừa th�ch l�m người lớn, bước v�o một thế giới với bao điều mới mẻ lại cũng th�ch l�m trẻ con v� trẻ con được chơi nhiều đồ chơi v� thỉnh thoảng c�n được l�m nũng trong v�ng tay của bố mẹ.

L� anh của một thằng nh�c 18 th�ng n�n tớ phải cố gắng nhiều thứ lắm, n�o l� kh�ng được l�m gương xấu, n�o l� phải nhường nhin, lắm l�c lại phải chơi c�ng dỗ d�nh n� khi bố mẹ bận việc nữa chứ. N�i nhỏ nh�, tớ sợ nhất l� phải ăn thi với n� v� thằng n�y ăn tham v� ăn nhanh lắm, hihi.

Đối với bố mẹ, �ng b� nội ngoại, Phong lu�n l� một cậu b� vui vẻ, hiểu biết v� dễ thương nhưng  c� một tật xấu l� lười ăn. Tớ cũng biết như thế l� kh�ng tốt nhưng vẫn chưa sửa chữa được, đ�nh phấn đấu dần vậy.

Mục ti�u sắp tới của tớ l� biết đọc biết viết thật th�nh thạo v� tăng c�n đều đặn để bố mẹ vui l�ng.

Miăm Miăm, s�c�la ngon qu� đi mất.

Duy Anh ch�o tất cả mọi người nh�. Ng�n ngữ của tớ độc đ�o lắm, vừa tiếng việt vừa tiếng ph�p lại pha cả tiếng b�b� n�n phải nhờ mẹ ra phi�n dịch hộ vậy, Maman, Maman ơi !!!

L� th�nh vi�n l�u lỉnh v� b� bỏng nhất trong gia đ�nh mới ra đời năm 2004 n�n Duy Anh được cưng lắm. Nhiều khi tớ cũng lợi dụng chuyện n�y để m� ăn vạ bố mẹ v� bắt nạt anh Phong, nhưng n�i thật l� bị phạt th� cũng sợ n�n tớ đẵ r�t ra kinh nghiệm l� lu�n phải thăm d� người lớn trước khi quấy. V� dụ nh�, bố cứng rắn hơn th� ta quấy vừa th�i c�n mẹ th� nh�t, sợ m�nh kh�c n�n nhiều khi cứ lấn tới l� sẽ đ�i được khối thứ, hihi.

Tr�n đời n�y tớ sợ nhất l� bị đ�i, tớ th�ch nhất l� s�c�la (c�i n�y l� do gien di truyền đấy ạ). Chiến c�ng hiển h�ch nhất của tớ l� đ� biết chạy tung tăng khắp nh�, n�i bi b� cả hai thứ tiếng v� đ� sở hữu đến 20 c�i răng rất xinh.

 

Mời c�c bạn gh� thăm tiếp c�c ph�ng trong ng�i nh� tr�n net của ch�ng m�nh v� khi rời ch�n xin đừng qu�n để lại một v�i d�ng lưu b�t ảo kỷ niệm nha.


Thanh Phong & Duy Anh � 2006
 


Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.